ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΥΣ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ