ΩΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ/ΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ JA ΚΥΠΡΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΕΚ ΠΕΙΡΑΣ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ!