ΩΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ/ΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ JA ΚΥΠΡΟΥ ΓΝΩΣΙΖΕΤΕ ΕΚ ΠΕΙΡΑΣ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ!