Εθνικός Διαγωνισμός Sci-Tech Challenge

Μαθητές και μαθήτριες προτείνουν…

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SCI – TECH

Η νέα γενιά αντιμέτωπη με τις προκλήσεις…