Εθνικός Διαγωνισμός Sci-Tech Challenge

Μαθητές και μαθήτριες προτείνουν…

Ignium at the JA European “Company of the Year” Competition 2016

Ignium, the mini-company that represented Cyprus at the JA European…

Introducing the Entrepreneurial Skills Pass (ESP): A New Certification for JA Cyprus Students

JA Cyprus is proud to announce a new and exciting offering…

Επιμόρφωση Καθηγητών του Προγράμματος «Μαθητική Επιχείρηση»

Τρία ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και χρήσιμα…

1Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ JA ΚΥΠΡΟΥ

Ο οργανισμός Junior Achievement Κύπρου διοργανώνει…