Μαθητική Εμπορική Έκθεση 2019

Μετράμε τις ημέρες αντίστροφα! ⏱ …

Έναρξη του 5ου χρόνου του προγράμματος Μαθητική Επιχείρηση!

Περισσότεροι από 600 μαθητές/τριες…