ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ στη Γαλάζια Οικονομία

Ο Οργανισμός Junior Achievement Κύπρου και ο Δήμος Λεμεσού, διοργανώνουν την 1η Ημερίδα Καινοτομίας στη Γαλάζια Οικονομία την Πέμπτη, 9 Μαρτίου, 2023, μεταξύ των ωρών 08:30-18:30, στο Κέντρο Καινοτομίας – Γαλάζια Οικονομία στη Λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ, Λεμεσό.  Κατόπιν σχετικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας μαθητές λυκείων ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στη ημερίδα με την εγγραφή τους σε ιστοσελίδα που αναγράφεται στην εγκύκλιο.  Στην Ημερίδα Καινοτομίας, οι μαθητές/τριες αντιμετωπίζουν μια επιχειρηματική πρόκληση που σχετίζεται με τη Γαλάζια Οικονομία και  προτείνουν ιδέες και λύσεις. Αξιοποιώντας την τεχνολογία, εντοπίζουν σχετική πληροφόρηση και αναπτύσσουν με επιχειρήματα την πρότασή τους, υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών από τον χώρο της γαλάζιας οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Οι καλύτερες προτάσεις θα βραβευθούν από ειδική επιτροπή.

 

H ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας αποτελεί σήμερα μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή στρατηγική για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα. Η στρατηγική αυτή αναγνωρίζει ότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί είναι μοχλοί της ευρωπαϊκής οικονομίας με μεγάλο δυναμικό για καινοτομία και ανάπτυξη. Αποτελεί τη συμβολή της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

 

Η Γαλάζια οικονομία ορίζεται από τους εξής τομείς:

  • Την επίτευξη των στόχων της κλιματικής ουδετερότητας και της μηδενικής ρύπανσης
  • Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και μείωση της ρύπανσης
  • Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τις επενδύσεις στη φύση
  • Τη στήριξη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της ανθεκτικότητας των ακτών
  • Την εξασφάλιση βιώσιμης παραγωγής τροφίμων

 

Η Ημερίδα προσφέρει στους μαθητές και στις μαθήτριες την δυνατότητα ανάπτυξης δημιουργικής και καινοτόμου σκέψης, την ενίσχυση επιχειρηματικών δεξιοτήτων, προώθηση επικοινωνίας, ομαδικότητας και επίλυσης προβλημάτων. Τους ωθεί στην ανακάλυψη και αντιμετώπιση προκλήσεων στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας επιτρέπει την γνωριμία και δικτύωση με επαγγελματίες που προέρχονται από τον συγκεκριμένο χώρο  καθώς επίσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων  παρουσίασης ιδεών.

 

Η ημερίδα θα υποστηριχθεί από μέντορες που προέρχονται από το χώρο της γαλάζιας οικονομίας αλλά και από την επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου. Οι μέντορες θα συνεργαστούν με τους/τις μαθητές/τριες και θα τους υποστηρίξουν κατά την ανάπτυξη των ιδεών και των παρουσιάσεων τους.  Οι μαθητές/τριες θα συνοδεύονται από τους/τις εκπαιδευτικούς τους.

 

Ο JA Cyprus (www.jacyprus.org) είναι μέλος του Junior Achievement Worldwide, ενός παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού οργανισμού ειδικευμένου στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα των νέων που στοχεύει στην ενδυνάμωση τους με δεξιότητες επιχειρηματικότητας, οικονομικής παιδείας και δυνατότητας απασχόλησης.

 

Το Κέντρο Καινοτομίας Γαλάζιας Οικονομίας του Δήμου Λεμεσού  είναι θερμοκοιτίδα στήριξης νέων επιχειρήσεων με αποστολή τη διάχυση της καινοτομίας, τη μεταφορά της τεχνογνωσίας και την εκπαίδευση προσωπικού στη γαλάζια οικονομία.  Πλέον σημαντικό για το Κέντρο είναι η επέκταση του οικοσυστήματος της γαλάζιας οικονομίας με τη μεταφορά και διάχυση γνώσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα στη Κύπρο ειδικά λαμβάνοντας υπόψιν τη μεγάλη ζήτηση εργατικού προσωπικού στο τομέα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες www.jacyprus.org ή επικοινωνήστε με την Έμιλυ Σωτηρίου (τηλέφωνο: 97-715909, email emily.sotiriou@jacyprus.org).