Επιχειρηματικότητα στην Προπαρασκευαστική Μαθητεία

«Άκουσαν με προσοχή την επιχειρηματική μου ιδέα, την βρήκαν ενδιαφέρουσα και μου έδωσαν χρήσιμες συμβουλές για να μπορέσω να την υλοποιήσω».

Μαθήτρια της  Προπαρασκευαστικής Μαθητείας.  

Με ιδιαίτερη χαρά το προσωπικό του Junior Achievement και μέντορες από την εταιρεία MetLife επισκέπτονται κάθε χρόνο τα τμήματα Προπαρασκευαστικής Μαθητείας, τα οποία δίνουν αυτή την πολύτιμη δεύτερη ευκαιρία σε νέους/ες που έχουν διαρρεύσει από το Γυμνάσιο να επανενταχτούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρόκειται για ένα ευέλικτο καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει να αντιμετωπίσει τη σχολική διαρροή και δίνει τη δυνατότητα ένταξης των νέων σε μια εναλλακτική μαθησιακή δομή.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 14-16 ετών, που δεν έχουν τελειώσει την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και τους δίνει τη δυνατότητα να εισαχθούν στον Κεντρικό Κορμό Μαθητείας, αλλά και να επανενταχθούν στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης.

Η Προπαρασκευαστική Μαθητεία δεν στοχεύει στην απόκτηση εξειδίκευσης για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά λειτουργεί, κυρίως, ως δίκτυ ασφάλειας, προστασίας και στήριξης των νέων. Επιπρόσθετα, ένας ακόμα στόχος του σχολείου είναι να βοηθηθεί ο/η μαθητής/τρια στο να ανακαλύψει και να ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επαγγελματική τους ένταξη, καθώς επίσης και να διατηρήσουν την ισορροπία τους σε σχέση με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο εντάσσονται.

Η συμβολή του JA Cyprus στα σχολεία Λάρνακας και Λευκωσίας έγινε μέσω του προγράμματος «Οικονομικά για την επιτυχία». Στόχος είναι πρωτίστως να ενθαρρύνει και να επαινέσει αυτούς τους νέους και τις νέες που επέστρεψαν με δική τους απόφαση πίσω στο σχολείο. Να τους εμπνεύσει και να τους δώσει την ευκαιρία να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τα προσωπικά τους οικονομικά, να πιστέψουν στον εαυτό τους και να τους μεταφέρει το μήνυμα ότι στη ζωή έχουν απίστευτες ευκαιρίες και δυνατότητες, τις οποίες είναι στο χέρι τους να αξιοποιήσουν.

Η ενασχόληση των παιδιών με το πρόγραμμα τα ενέπνευσε να σκεφτούν ιδέες για πιθανές επιχειρήσεις που μπορούν να δημιουργήσουν στο μέλλον και ζήτησαν από τον JA να τα υποστηρίξει σε αυτή την προσπάθεια. Βρήκαν προφανώς νοήματα και ανταπόκριση σε ότι έμαθαν, αλλά και ένα τρόπο να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Το γεγονός ότι τα παιδιά αναζητούν την στήριξη του JA είναι η μεγαλύτερη μας ανταμοιβή.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με την στήριξη των εκπαιδευτικών και των εθελοντών μεντόρων από την MetLife Cyprus. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παραδόθηκε τεχνολογικός εξοπλισμός για κάλυψη των αναγκών των σχολείων.