Παρουσίαση του Προγράμματος mindREset

Δημοσιογραφική διάσκεψη αφιερωμένη στο νέο περιβαλλοντικό πρόγραμμα mind REset πραγματοποίησε στις 04 Οκτωβρίου 2021 ο Οργανισμός μας Junior Achievement Κύπρου σε συνεργασία με την εταιρεία Lidl Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας στην αίθουσα διασκέψεων του ΥΠΠΑΝ. Στο πλαίσιο αυτής εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και Μ.Μ.Ε. είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους στόχους του νέου, σύγχρονου περιβαλλοντικού προγράμματος ανάπτυξης ιδεών.

Τη διάσκεψη χαιρέτησε ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου, ο οποίος δήλωσε: «Η ανάπτυξη κουλτούρας που να προωθεί την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στους νέους/νέες, είναι κάτι που χρειαζόμαστε. Είναι ένα βασικό στοιχείο στην προσπάθεια να ενισχύσουμε την οικονομία του αύριο, αλλά και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας μας.  Ταυτόχρονα όμως μεγάλη πρόκληση, το στοίχημα των ημερών μας -όπως δεν παύει να μας το θέτει επί τάπητος και η απειλή της κλιματικής αλλαγής- είναι η αειφορία της οικονομικής δραστηριότητας. Ξεκινώντας από άμεσες ενέργειες, όπως ο δραστικός περιορισμός της χρήσης του πλαστικού στην καθημερινότητα, αλλά συγκλίνοντας και σε μια γενικότερη προσέγγιση περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Συγκεφαλαιώνεται επομένως το ζητούμενο μιας περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας. Μπορούμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο μέσα από την εκπαίδευση των παιδιών. Την εκπαίδευση μάλιστα από νεαρή ηλικία».

Εκ μέρους του Junior Achievement Cyprus, ο Πρόεδρος του οργανισμού Ανδρέας Παπαδόπουλος τόνισε πως: «Μέσω αυτού του νέου προγράμματος προσθέτουμε ένα λιθαράκι στο κομμάτι της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των νέων για την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος. Μας τιμά ιδιαίτερα που δίνεται η ευκαιρία υλοποίησης αυτού μέσω του νέου μας Στρατηγικού Συνεργάτη, της Lidl Κύπρου, η οποία πρωτοστατεί στις ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος».

Το mind REset σχεδιάστηκε, ώστε να  δώσει τη δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του Δημοτικού και Α’ και Β’ τάξεων Γυμνασίου να εντοπίσουν τις συνέπειες της χρήσης του πλαστικού στην καθημερινότητα και να προτείνουν πρακτικές και βιώσιμες λύσεις, που θα συμβάλουν στην προστασία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Όπως δήλωσε η Αντιγόνη Κωμοδίκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος του JA Κύπρου, «η αλλαγή των στάσεων προς ενεργοποίηση της κυκλικής οικονομίας ξεκινάει από το σχολείο. Το πρόγραμμα εισάγεται την κατάλληλη στιγμή καθώς υπάρχει ανάγκη για την ενημέρωση και τη βιωματική εμπειρία των παιδιών σε σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα.»

Στη σημασία του προγράμματος για τη Lidl Κύπρου και στη σύνδεση με τη στρατηγική REset Plastic αναφέρθηκε η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία τόνισε πως: «Το πρόγραμμα mind REset αντανακλά τις επιχειρηματικές μας γνώσεις που μας επιτρέπουν να χαράζουμε επιτυχημένες και υπεύθυνες πρωτοβουλίες. Μέσα από αυτό επιθυμούμε να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά, να αναπτύξει την κριτική της σκέψη με υπευθυνότητα για ένα αύριο με μεγαλύτερη περιβαλλοντική συνείδηση και λιγότερο πλαστικό. Οι ιδέες που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα είναι εναρμονισμένες με ένα από τα πέντε πεδία δράσης της διεθνούς στρατηγικής του Ομίλου Schwarz για το πλαστικό REset Plastic.»