Ο Οργανισμός JA Cyprus στη Δημοτική Εκπαίδευση

Επιθυμώντας να επεκτείνει τη δράση του, φέτος ο οργανισμός JA Cyprus θα προχωρήσει τον Φεβρουάριο του 2016 σε πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος «Ξοδεύοντας Έξυπνα», με την πολύτιμη υποστήριξη του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 10-12 ετών, και έχει σαν στόχο να εξοικειώσει τα παιδιά με έννοιες που σχετίζονται με τη διαχείριση χρημάτων, όπως έσοδα, έξοδα και αποταμίευση. Οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες και ανακαλύπτουν τα ενδιαφέροντά τους, συνδέοντάς τα με πιθανά μελλοντικά επαγγέλματα διαφόρων κατευθύνσεων. Επίσης, κατανοούν τον ρόλο του χρήματος στην καθημερινή ζωή, μαθαίνουν τρόπους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το προσωπικό τους εισοδήματα, και γίνονται «έξυπνοι» καταναλωτές.

Το Πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε πιλοτική βάση σε πέντε δημοτικά σχολεία της χώρας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα και στηρίζει την εφαρμογή του με εθελοντές μέντορες.