Επιμόρφωση Καθηγητών του Προγράμματος «Μαθητική Επιχείρηση»

Τρία ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και χρήσιμα επιμορφωτικά σεμινάρια θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι καθηγητές των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων και των Τεχνικών Σχολών, που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα «Μαθητική Επιχείρηση» για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016.

Το πρώτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Οι καθηγητές ενημερώθηκαν διεξοδικά για τους στόχους, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα οφέλη του προγράμματος «Μαθητική Επιχείρηση», και έλαβαν λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για την προετοιμασία των μαθητών, τις ενέργειες και τα βήματα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στον Ετήσιο Διαγωνισμό. Είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις, να αποκτήσουν χρήσιμες επιχειρηματικές γνώσεις και να εξασκηθούν στην εφαρμογή του Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model Canvas). Ενημερώθηκαν ενδελεχώς για τα τρία στάδια του Διαγωνισμού, τα κριτήρια αξιολόγησης και τα βραβεία που μπορούν να διεκδικήσουν. Τέλος, είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε ένα εποικοδομητικό εργαστήριο διάγνωσης αναγκών -πρωτοβουλία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου.

Τα δύο επόμενα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβριο 2015 και τον Μάρτιο 2016 και στις δύο πόλεις Λευκωσία και Λεμεσό.