Επιμόρφωση Καθηγητών του Προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» 09.02.2015

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και χρήσιμο επιμορφωτικό σεμινάριο παρακολούθησαν τη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015 οι καθηγητές των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων και των Τεχνικών Σχολών που συμμετέχουν φέτος στο πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση». Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Junior Achievement Κύπρου, Ελοḯζα Σαββίδου ενημερώθηκε από τους καθηγητές για τους τομείς δραστηριότητας και την πρόοδο των μίνι-εταιρειών, και αντάλλαξε μαζί τους ιδέες και απόψεις επιλύοντας προβλήματα και απορίες. Με τη βοήθεια της ομαδικής συζήτησης, αναλύθηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα οφέλη του Προγράμματος για τους μαθητές, ενώ παράλληλα, εντοπίστηκαν οι αδυναμίες και τα σημεία που επιδέχονται βελτίωση.

Οι καθηγητές εξασκήθηκαν σε ομάδες στην εφαρμογή του Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model Canvas), ενώ τους δόθηκαν λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προετοιμασία των μαθητών, τις ενέργειες και τα βήματα που απαιτούνται μέχρι τη διεξαγωγή του Ετήσιου Διαγωνισμού για την Επιχείρηση της Χρονιάς στις 30 Απριλίου. Ενημερώθηκαν ενδελεχώς για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα τρία στάδια του Διαγωνισμού, τα κριτήρια αξιολόγησης και τα βραβεία που μπορούν να διεκδικήσουν.

Η επόμενη συνάντησή τους θα πραγματοποιηθεί στην εμπορική έκθεση που θα διοργανώσει για τους μαθητές-επιχειρηματίες ο οργανισμός Junior Achievement Κύπρου.